FAQ - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä Pt100 tarkoittaa?

Pt100 on lämpötilan mittausvastus, jonka materiaali on platina (= Pt_) ja sen vastusarvo 0 °C lämpötilassa on 100 ohm (=_100). Siitä tulee nimi Pt100. Katso myös Miten Pt100-anturi toimii?


Mitä tarkoittaa 2-, 3- tai 4-johdinkytkentä?

Mittausvastus voidaan liittää kahdella, kolmella tai neljällä johtimella. 2-johdinliitäntään tarvitaan vain kaksi johdinta, mutta tällöin mittauselektroniikka mittaa myös johdinten vastusarvoa, mitä ei haluta mukaan tulokseen. Käyttämällä lisäjohtimia kaapelin vaikutuksen kompensointiin saadaan tarkemmin tulokseksi anturivastuksen arvo. 4-johdinkytkentä on liitoksista kaikkein tarkin.


Miksi 4-johdinkytkentää suositellaan luokan A (IEC 60751) Pt100-antureille?

Vain 4-johdinliitäntä kompensoi täysin kaapelivastuksen vaikutuksen koko johdotuspiirissä. 2- tai 3-johdinkytkennän yhteydessä saattaa olla mahdollista syöttää lähettimeen parametriksi kiinteä kaapelivastusarvo tulosta korjaamaan. Mutta tämä parametri on oikein vain lämpötilassa, jossa kaapelivastus on mitattu. Mittauspiirin tarkkuus pienenee ympäristölämpötilan muuttuessa. 4-johdinkytkentä kompensoi myös ympäristölämpötilan vaihtelut. Luokan A Pt100-vastukset on tarkoitettu tarkkoihin lämpötilamittauksiin, siksi liitäntä tulisi aina tehdä 4-johdinkytkentänä. Katso myös Miten Pt100-anturi toimii?


Mitä on MI-kaapeli?

Mineraalieristetyt kaapelit (Mineral Insulated = MI) ovat taivutettavia metalliputkia, joiden sisällä kulkevat johtimet mineraalieristeen keskellä. Vastusanturien yhteydessä MI-kaapelin johtimet ovat kuparia, TE-anturien yhteydessä johdinmateriaali on valittu termoelementtityypin mukaan. Mineraalieriste on oksidijauhetta, joka pakataan tiiviisti johtimien ympärille metalliputken sisälle. Putken materiaali voi olla esim. ruostumaton teräs tai Inconel. Näillä materiaaleilla ja rakenteella saavutetaan erinomainen käyttölämpötila-alue erilaisiin lämpötilan mittaussovelluksiin.


Mitä on Seebeckin ilmiö?

Kun kaksi eri metallista tai metalliseoksesta valmistettua johdinta (termojohdinta) liitetään yhteen toisesta päästä (kuuma pää), muodostuu termopari eli termoelementti. Jos kuuman pään ja johtimien avoimen pään välillä on lämpötilaero, muodostuu termopariin lämpösähkömotorinen voima (termojännite). Tätä kutsutaan keksijänsä mukaan Seebeckin ilmiöksi. Katso myös sivu Miten TE-anturi toimii?


Mitä on CJC?

Termoelementtimittaukseen tarvitaan aina tieto johtimien liitetystä päästä (kuuma pää) ja avoimesta päästä (kylmä pää). Kylmää päätä kutsutaan myös kylmäpisteeksi tai vertailupisteeksi. Vertailupisteen lämpötilan vaihteluita kompensoidaan kylmäpisteen mittauksella (Cold Junction Compensation = CJC). Lämpötilalähettimen CJC-mittaus voi olla sisäinen toiminto tai CJC-mittausvastus voi olla liittimiin integroitu. Jos vertailupiste on kaukana lähettimestä, tarvitaan siitä pisteestä erillinen lämpötilamittaus, joka johdotetaan kompensointitiedoksi lähettimelle. Katso myös sivu Miten TE-anturi toimii?


Mitä ovat kompensointikaapeli ja termoelementtikaapeli?

Kompensointikaapelin (Compensating Cable) eli tasausjohdon kaapelityyppiin lisätään kirjain C (esim. K-tyypin kaapeli KC). Johtimet ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan samat, kuin anturin termoelementtilangat, mutta eri materiaalia.  Ratkaisu on edullisempi kuin termoelementtikaapeli, mutta sallittu ympäristön maksimilämpötila on alhaisempi, eristemateriaaleista riippuen noin 100…200 °C.

Termoelementtikaapelin eli pidennysjohdon eli jatkojohdon (Extension Cable) kaapelityyppiin lisätään kirjain X (esim. K-tyypin kaapeli KX). Johtimet ovat samaa materiaalia, kuin anturin termoelementtilangat. Näillä kaapeleilla saavutetaan korkeimmillaan jopa sama ympäristön lämpötila, kuin itse termoelementillä on.


Mitä Pt100-tarkkuusluokat ovat?

Pt100-mittavastusten tarkkuusluokat ja toleranssit standardin IEC 60751:2008 mukaan ovat:

 • Luokka AA ± (0,1+0,0017 * t), ±0,1 °C (0 °C), ±0,27 °C (100 °C), määritelty alueella -50…+250 °C (lankavastus), 0…+150 °C (ohutkalvovastus)
 • Luokka A ± (0,15+0,002 * t), ±0,15 °C (0 °C), ±0,35 °C (100 °C), määritelty alueella -100…+450 °C (lankavastus), -30…+300 °C (ohutkalvovastus)
 • Luokka B ± (0,3+0,005 * t), ±0,3 °C (0 °C), ±0,8 °C (100 °C), määritelty alueella -196…+600 °C (lankavastus), -50…+500 °C (ohutkalvovastus)
 • Luokka C ± (0,6+0,01 * t), ei yleensä käytetä teollisissa mittauspiireissä.

SKS Sensors® Pt100-vastukset ovat vakiona luokan A lankavastuksia.


Mitä tarkoittaa 1/3 DIN ja 1/10 DIN?

Standardi DIN EN 60751:2009 (perustuu standardiin IEC 60751:2008) määrittelee Pt100-mittavastusten tarkkuusluokat AA, A, B ja C sekä niiden toleranssit. Ennen standardipäivitystä tarkin luokka oli A ja kaikki tarkemmat määritelmät olivat standardoimattomia luokan B jaettuja arvoja.

 • 1/3 DIN on luokkaan B perustuva jaettu arvo, joka ei ole voimassa koko mittausalueella. Tämä jaettu tarkkuus on määritelty vain yhdessä pisteessä: 0 °C = ± 0,3/3 = ± 0,1 °C. Luokka 1/3 DIN ei ole standardoitu luokka.
 • 1/10 DIN on luokkaan B perustuva jaettu arvo, joka ei ole voimassa koko mittausalueella. Tämä jaettu tarkkuus on määritelty vain yhdessä pisteessä: 0 °C = ± 0,3/10 = ± 0,03 °C. Luokka 1/10 DIN ei ole standardoitu luokka.

Standardoitu luokka AA on tehnyt 1/3 DIN jaetut arvot tarpeettomiksi.


Miten tyypitän SKS Sensors® -lämpötila-anturin?

SKS Sensors® -lämpötila-anturien tyyppinimi on informatiivinen merkkirivi, joka muodostuu tarkan koodiavaimen avulla. Koodiavain on esitetty kunkin anturityypin 1...22 yhteydessä, katso haluamasi tyyppi kohdasta Tuotteet > Lämpötila-anturit.

Rakenna oma tuotetyyppi tuotevalintatyökalulla
Voit luoda sovellukseesi sopivan tuotteen tyyppikoodin askel askeleelta, valitsemalla yhden ominaisuuden kerrallaan ja syöttämällä mittatiedot työkalun tekstikenttiin. Tuloksena saat tuotekoodin, joka toimii myös linkkinä tuotesivulle. Voit lisätä tuotteen ja kappalemäärän tarjouspyyntökoriin ja pyytää tarjouksen luomastasi tuotetyypistä. Työkalun löydät kohdasta Tuotteet > Tuotevalintatyökalu

Vanhat tyypit
SKS Sensors® -lämpötila-anturien tuotenimikkeet lyhenivät informatiivisemmiksi 1.12.2008. Tyypitysmuutos lyhensi ja yhdenmukaisti tuotenimikkeitä, kuitenkin siten, että vanhat koodinumerot säilyivät. Järjestelmästämme löytyy lämpötila-anturi myös vanhalla tuotenimikkeellä vielä myöhemminkin, mutta tulemme vaihtamaan sen tilausvahvistuksessa aina uuteen. Uusi tyypitys on ollut käytössä 1.12.2008 alkaen.

Tarvitessasi apua vanhan anturityypin kääntämisessä uuden koodiavaimen mukaiseksi, ota yhteyttä omaan SKS Sensors® -myyjääsi, kiitos.


Mitä kalibrointi on?

 • Kalibroinnin määritelmä: kalibroinnilla määritetään lämpötila-anturin näyttämä virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan kalibroitavan anturin antamaa lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun referenssi-anturin näyttämään.
 • Kalibroinnin päämäärä: määrittää poikkeama mitatun arvon ja vastaavan referenssiarvon välillä.

Miksi kalibroida?

Kalibroinnilla saavutetaan paljon muitakin etuja mittaustarkkuuden myötä:

 • saadaan lämpötilanmittauksille jäljitettävyys
 • saadaan varmuus lämpötilan mittaustuloksista
 • optimoidaan valmistettavan tuotteen laatu ja tasaisuus sekä valmistusprosessin tehokkuus
 • energiansäästö, kun prosessia ajetaan tarkkoihin mittauksiin perustuen
 • saasteet vähenevät, kun prosessia ohjataan tarkkojen mittauksien avulla
 • säästetään materiaalikustannuksissa
 • minimoidaan odottamattomien korjauksien riski sekä prosessilaitteiden ja anturien turhat vaihdot.

SKS Automaation tarjoamat kalibrointipalvelut on esitelty sivulla Palvelut.


Onko lämpötila-anturissa CE-merkki?

CE-merkillä osoitetaan tuotteen olevan jonkin eurooppalaisen tuotedirektiivin mukainen. Tuotteelle luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of Conformity), josta selviää minkä direktiivin ja siinä määriteltyjen standardien mukainen tuote on.

Tuotetta ei merkitä CE-merkillä, jos tuote ei ole minkään eurooppalaisen tuotedirektiivin alainen.

SKS Sensors® -lämpötila-anturien kohdalla edellä mainittu tarkoittaa sitä, että turvallisen tilan antureissa on CE-merkki osoittamassa RoHS2-direktiivin vaatimustenmukaisuutta (22.7.2017 alkaen), kun taas räjähdysvaarallisen tilan ATEX-hyväksytyissä antureissa on CE-merkki osoittamassa ATEX-direktiivin (ja 22.7.2017 alkaen RoHS2-direktiivin) vaatimustenmukaisuutta.

Syyt tähän lähinnä soveltuvien direktiivien osalta on esitetty sivulla Onko lämpötila-anturissa CE-merkki?


Mitä tarkoittavat saattolämmitys ja -anturi?

Saattolämmityksellä tarkoitetaan yleensä putkistojen ja niihin liittyvien laitteiden sulanapitoa. Saattolämmityksen tärkeä tehtävä on pitää putkistoissa virtaavien aineiden lämpötila ja virtaus tasaisena. Saattolämmitys toteutetaan useimmiten sähköllä, jolloin etuna on hyvä säädettävyys. Tarkkaan prosessinohjaukseen ja säädettävyyteen tarvitaan kuitenkin myös tarkka lämpötila-tieto. Näihin sovelluksiin olemme suunnitelleet jo vuosia markkinoilla olleet, laadukkaat saattolämmitysanturimme. Saattolämmitysantureita on saatavilla myös ATEX-sovelluksiin.

Uutiset

Omistajamuutos SKS-konsernissa - osa konserniyhtiöistä siirtyy kahden uuden omistajan haltuun

Lue lisää

SKS Sensors® tuotevalikoima laajenee Infrapuna-lämpökameroihin.

Lue lisää

Prosesseista ja koneista saatu tieto on korkeintaan yhtä hyvää kuin mittaukset ja anturit, joilla data tuotetaan

Asiantuntijoiden puheista on ymmärretty, että kaikki tarvittava teknologia Internet...

Lue lisää
Uutisarkisto

Yhteydenotto