IoTKey® - tuotteet ja palvelut

IoTKey®-järjestelmä valvoo ja ennakoi

IoTKey®-järjestelmä on nopea ja luotettava ratkaisu ennakoivan kunnossapidon vaatimien langattomien mittausten ja etävalvonnan toteutukseen teollisuuden prosesseissa, koneissa ja laitteissa. IoTKey®-järjestelmää voidaan käyttää langattoman LoRa-tiedonsiirron avulla joko paikallisena ratkaisuna mittauksissa ja tiedonkeruussa tai hyödyntää valvonnassa pilvipalveluna toimivaa joustavaa web-sovellusta. IoTKey®-järjestelmällä voidaan mitata erilaisia suureita mm. lämpötilaa, painetta, virtausta, tärinää ja öljyn laatua.

Kerätyn datan perusteella voidaan automatisoida ennakoivaa kunnossapitoa, hälytyksiä ja raportointia sekä luoda ennusteita ja muuta analytiikkaa. Näin prosesseihin saadaan ennustettavuutta ja tarvittavat toimenpiteet  voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Hyvinä esimerkkeinä saavutettavista hyödyistä ovat vikojen ja häiriöiden ennakointi tai nopea havaitseminen, huoltoajankohtien optimointi sekä energiatehokkuuden parantuminen. Digitalisoimalla manuaalisia prosesseja saadaan aikaan merkittäviä säästöjä operatiivisissa kustannuksissa, sekä arvokasta tietoa monitoroitavan laitteiston toiminnasta käyttöympäristössä. 

Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja edullista, ja se räätälöidään aina yksittäisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Uusien teknologisten ratkaisujen ansiosta järjestelmän vaatimat investointikustannukset ovat erittäin alhaiset. Useiden satojen tai jopa tuhansien mittapisteiden valvonnassa 3G tai 4G teknologiaan verrattuna tiedonsiirron virrankulutus ja kustannukset jäävät pieniksi.

Järjestelmä soveltuu käytännössä mille teollisuudenalalle hyvänsä: sovellusalueita ovat muun muassa tuotantokoneet, energiantuotanto ja -siirto, prosessiteollisuus, elintarviketeollisuus, logistiikka sekä kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikka.

Uutiset

Omistajamuutos SKS-konsernissa - osa konserniyhtiöistä siirtyy kahden uuden omistajan haltuun

Lue lisää

SKS Sensors® tuotevalikoima laajenee Infrapuna-lämpökameroihin.

Lue lisää

Prosesseista ja koneista saatu tieto on korkeintaan yhtä hyvää kuin mittaukset ja anturit, joilla data tuotetaan

Asiantuntijoiden puheista on ymmärretty, että kaikki tarvittava teknologia Internet...

Lue lisää
Uutisarkisto

Yhteydenotto